lørdag 21. mai 2011

Reprasjon av gamle bilder

Her har jeg scannet inn et eldre bilde. Har begynt å restaurere, men det er mye jobb å få det perfekt. Globale forandringer på bildet er jo fort gjort, men skader tar lengre tid å få fikset. Ser for meg flere timer bare på dette ene bildet hvis det skal bli helt bra. Under sees noen utsnitt i 50 og 100% størrelse.

Orginalbilde- trykk på bildet for å se det større..


Her har jeg redigert litt på bildet mht lys, skygger og kontrast. Jeg har også skarpnet bildet, beskjært det og gjort litt grovfjerning av en del skader. Bildet er imidlertid langt fra ferdig redigert.


 Under vises utsnitt av bildet hvor man ser skader som tar lengre tid å få restaurert.


Ingen kommentarer: